Endlich

Endlich -ett konstnärligt forskningsprojekt på STDH, som handlar om vår ändlighet. Genom kameran har jag som fotograf sökt efter bilder i min vardag. Syftet är gestalta känslan och påminnelsen om döden både påtagligt och abstrakt. Hur ser våra gemensamma tolkningsramar ut för denna existentiella fråga? I dagens svenska samhälle är döden inte längre något som sker i vår direkta närhet. Människor dör på sjukhus och vi har förändrat vårt förhållningssätt till döden. Man har kallat vår tid för den osynliga dödens tid. Jag kommer att på ett vardagligt plan försöka visualisera känslan av vår ändlighet.

Stockholms konstnärliga högskola forskning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *