I rely on the clay being solid

(orginal titel Känslan av att leran ligger fast)

Mer info kommer