NIVE projektledare

New Images and Visual Encounters Startup, fotografi, dokumentär filmkonst och integration, kommer att genomföras utifrån initiativtagarnas djupgående kunskaper och erfarenheter av både konstnärligt och pedagogiskt arbete.

Fina Sundqvist och Terese Mörnvik är initiativtagare och projektledare.

Terese Mörnvik har en bakgrund i dokumentärfilm, visuell media och filmkonst och har arbetat som lärare i dokumentärfilm på Stockholms Dramatiska Högskola. Har nyligen färdigställt ett konstnärligt forskningsprojekt på Stockholms konstnärliga högskola som handlar om filmisk gestaltning och döden. Mörnvik film startades 2002.

Fina Sundqvist har en bakgrund inom fotografi och har arbetat som ungkulturhuschef i Haninge. Hon var med och byggde upp den coachande verksamheten vid ungdomskulturhuset Lakeside Haninge. Fina Sundqvist var med och startade upp Doclounge Stockholm.

Fina Sundqvist och Terese Mörnvik har tidigare arbetat tillsammans i Botkyrka då Terese var projektledare för Vårrullen Filmfestival, idag StockMotion. Båda har en bakgrund inom film respektive stillbild samt pedagogik och har ett brett närverk inom konst och filmvärlden. Vi är två projektledare vad varsitt övergripande ansvarsområde. Terese Mörnvik med projektledning med inriktning på filmverktyget och Fina Sundqvist pedagogisk samordnare med fokus på gestaltning, gruppdynamik och kommunikation. Projektledarna har båda en hög kompetensnivå och erfarenhet när det gäller så väl projektledning, handledning samt erfarenhet av möte människor med olika bakgrund och behov.