I rely on the clay being solid

(orginal titel Känslan av att leran ligger fast)

En keramisk utställning, ett filmverk och en samarbete. Keramikern Pernilla Norrman bjöd in mig som filmare till sitt projekt Känslan av att leran ligger fast.